ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЛИЗОГУБІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти

Відповідно до ст. 53 Конституції України, ст.ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.02.2007 № 119 «Про затвердження форми звітності № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та Інструкції щодо її заповнення», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 № 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказів відділу освіти ХРДА від 02.03.2010 № 54 «Про посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», від 09.03.2017 № 57 «Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами та організацію обліку дітей і підлітків віком 5-18 років й обліку руху учнів закладу» від 13.03.2017 № 65 «Про організацію роботи навчальних закладів з працевлаштування (продовження навчання) випускників 9, 11-х класів» з метою забезпечення своєчасних і в повному обсязі єдиних підходів щодо надання інформацій про продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11 (12)-х класів навчальний заклад створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання. Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів. Школа працювала в одну зміну з підзміною.

Посилено контрольно-аналітичну діяльність щодо охоплення дітей та підлітків загальною середньою освітою на території обслуговування закладу та щодо організації роботи з працевлаштування випускників 9 та 11 класів. Ці питання заслуховувалися на нарадах при директорі (протокол від 20.11.2017 № 10 та від 21.05.2018 № 5), засіданнях педагогічної ради (протокол від 27.10.2017 № 10). Видано узагальнюючі накази по школі від 21.12.2017 № 183 та від 09.06.2018 № 71. Все це сприяло успішній результативності щодо охоплення дітей та підлітків загальною середньою освітою на території обслуговування закладу та організаційній роботі з працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

У навчальному закладі сформована мережа, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту. Мова навчання – російська.

Уповноважені з обліку систематично проводять роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язкового здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, забезпечують перевірку явки учнів до навчальних закладів.

Слід зазначити, що позитивним у роботі школи є те, що всі випускники працевлаштовані або продовжують навчання у ПТНЗ або ВНЗ різних типів акредитації.

На початок 2017/2018 навчального року в закладі навчалося 122 учні (станом на 05.09.2017 року), на кінець навчального року (станом на 23.06.2018 року) – 113 учнів, не охоплених загальною середньою освітою немає.

Адміністрацією та педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження і розвитку школи та шкільної мережі. 81 % першокласників мікрорайону зараховано до Лизогубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 19 % розпочало навчання в інших закладах.

Індивідуального навчання у школі не було.

Початкових класів було чотири, у них 54 учня.

У 2016/2017 навчальному році продовжено роботу з допрофільного та профільного навчання: 8-9 класи; 10-11 класи — універсальний профіль.

Значна увага педагогічного колективу була приділена адаптації учнів 5-8 класів до навчання у основній школі.

Учні 5- 9 класів мали змогу відвідувати курси за вибором, індивідуальні заняття відповідно до робочого навчального плану.

Школа працювала за 5-ти денним режимом за семестрами.

Учні 4, 9 та 11 класів успішно склали державну підсумкову атестацію

У 2017/2018 навчальному році проатестовано 5 учителів, з них:

· на відповідності, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» учителя української мови та літератури Русанової Наталі Петрівни;

· на відповідність посаді, яку займають, та присвоення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» педагогічним працівникам:

Фіщенко Олені Петрівні, вчителю англійської мови;

Блудовій Людмилі Василівні, вчителю початкових класів;

Антоневській Анастасії Сергіївні, вчителю математики

· на відповідність посаді, яку займає, та відповідає раніше встановленому 9 (з 01.01.2017 – 11) тарифному розряду, Масалова Ірина Дмитрівна, вчитель початкових класів

Усі педагоги пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації. Упродовж атестаційного періоду вчителі виступали зі звітами на методичних об’єднаннях, були активними учасниками педагогічних нарад, шкільних науково-практичних конференцій, на яких ділилися своїми професійними досягненнями з колегами. Підсумком роботи атестації вчителів стало засідання педагогічної ради на тему «Атестація педагогічних кадрів як передумова підвищення педагогічної майстерності вчителів та відповідальності за результати навчально-виховної діяльності» (протокол від 15.03.2018 № 3)

Значна увага в школі приділялась комп’ютерізації та інформатизації навчально-виховного процесу: продовжується робота з електронною поштою, у мережі Інтернет. За позабюджетні кошти здійснюється поточний ремонт комп’ютерної техніки (заправка принтера, ксерокса).

У 2017/2018 навчальному році учні закладу освіти взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 16 навчальних предметів.

За підсумками районних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призерами стали:

- учень 11 класу Бєлєвцов Віталій — ІІ місце в олімпіаді з історії; ІІІ місце волімпіаді з фізики;

- учень 8 класуШевченко Микола — ІІІ місце в олімпіаді з математики;

- учениця 10 класу Карпачова Інна — ІІІ місце в олімпіаді з астрономії

- учениця 8 класу Москальова Анастасі — ІІІ місце в олімпіаді з хімії

У 2017/2018 навчальному році учні школи взяли участь у районному етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук, секція «Російська література» — учень 11 класу Бєлєвцов Віталій (ІІ місце).

Також Бєлєвцов Віталій став переможцем Конкурсу знавців російської словесності у номінації «Літературні читання».

В цьому році наші учні стали призерами районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка:

- Калугіна Анастасія, учениця 9 класу, посіла ІІІ місце в конкурсі.

- Блудов Віталій, учень 6 класу, виборов ІІІ місце.

Також Блудов Віталій відзначений грамотою за ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста», номінація «Кращий слайд-фільм».

Учні школи упродовж 2017/2018 навчального року стали активними учасниками багатьох інтерактивних конкурсів: Всеукраїнської гри з англійської мови «Puzzle» отримали Дипломи Всеукраїнського рівня — 4 учні, Дипломми регіонального рівня — 13 учнів), Всеукраїнського фізичного конкурус «Левеня» — 2 учні відмінний результат, 9 — добрий.

Виховна, позаурочна діяльність

У минулому 2017/2018 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 державних національних програм.

Виховна тема школи, над якою працював колектив: «Виховання духовної культури на засадах відродження духовних надбань українського народу». Головна увага приділялася формуванню громадянина — патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові (протокол від 18.09.2017 № 8, від 16.10.2017 № 9, від 20.11.2017 №10, від 15.01.2018 №1), засіданнях ради школи (протокол від 11.12.2017 № 3, від 15.03.2017 № 4), батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників (протокол від 18.09.2017 № 2, від 15.03.2018 № 4), проводились оперативні наради класних керівників.

Формуючи ціннісне ставлення за різними напрямками Основних орієнтирів та з метою обміну досвідом з запровадження різних форм та методів виховної роботи, протягом року були проведені відкриті виховні заходи:

 • Урочиста лінійка до Дня знань «Знання — сила» (01.09.2017, 1-11 кл.)
 • Музичний калейдоскоп «Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо» (26.09.2017, 8-11 кл.)
 • Вечір відпочинку до Дня учителя «Мы желаем счастья Вам» (04.10.2017, 9-11 кл.)
 • День школи «Рідна школа моя» (12.10.2017, 6-8 кл.)
 • Зустріч випускників «Давно друзья веселые, простились мы со школою» (27.10.2017, 7-11 кл.)
 • Свято рідної мови «Мова моя калинова» (10.11.2017, 5-9 кл.)
 • Новорічні свята «Новий год к нам мчится…» (29.12.2017-30.12.2017, 1-11 кл.)
 • Посиденьки у Тетяни» (до Дня студентів) (25.01.2018, 9-11 кл.)
 • Поетична вітальня до Дня закоханих «Поезія кохання» (13.02.2018, 5-11 кл.)
 • Музична вітальня «Люблю я пісню українську» (13.03.2018, 7-9 кл.)
 • Музично-розважальне шоу до Всесвітнього Дня здоров’я «Мы дружим и поем — без наркотиков живем» (06.04.2018, 8-11 кл.)
 • Вечір пам’яті «Свято зі сльозами на очах» (09.05.2018, 1-11 кл.)

Такі заходи допомагають у формуванні комунікативних навичок учнів, сприяють розвитку культури спілкування учнів з ровесниками і дорослими; вихованню особистості; розширенню пізнавальних можливостей; розвитку індивідуальних здібностей учнів.

Здійснюючи екологічне виховання педагогічний колектив школи навчав учнів систематизувати і збагачувати свої знання відомостями про тваринний і рослинний світ, усвідомлювати необхідність захисту природи. Результатом проведеної роботи є те, що екологічна агітбригада школи посіла ІІ місце у міжшкільному конкурсі агітбригад .

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота школи здійснюється на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Чітко була спланована робота методичного об’єднання класних керівників, проведено 4 засідання методоб’єднання.

Методичне об’єднання працювало над створенням системи роботи класного керівника по формуванню у учнів культури поведінки та спілкування. Велика увага приділялася самоосвіті класних керівників як одному із шляхів підвищення педагогічної майстерності педагога та запровадженню інноваційних форм методичної роботи як засобу удосконалення професійної компетентності педагогів.

Важливе місце в роботі методичного об’єднання було відведено питанням особливості роботи з учнями 1 та 5 класів у період адаптації та як зробити цікавими та продуктивними батьківські збори.

У школі працювали гуртки та клуби за інтересом: «Юний натураліст» (керівник Калач С.С.), «Юний філолог» (керівник Мірошниченко Т.В.), «Кліо» (керівник Єрьомін В.І.), «Слобожанський гурт», «Чарівні голоси» (керівник Дубовик Т.В.), «Learn and Play» (керівник Фіщенко О.П.), «В історію крилатих висловів» (керівник Гончарова Ю.П.), хореографічний гурток (керівник Безмала В.О.), у яких були задіяні усі учні школи, що становить 100%.

До роботи у гуртках задіяні учні, які потребують підвищеної педагогічної уваги та діти, які потребують соціального захисту.

Діти — члени гуртків брали участь у районних предметних олімпіадах та конкурсах.

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування.

Шкільне дитяче об’єднання (ДО) «Оптиміст» має 2-х ступеневу структуру — загальношкільну і класну. До об’єднання входять учні 1-4 класі вік 6-10 років, 5-11 класі вік 11-17 років.

Кожний клас – загін, який має свою назву, девіз, емблему, пісню.

Загін поділяється на ланки.

Керує колективом командир, лідер.

Робота дитячого об’єднання протягом року є дієвою.

Приміром, навчальним центром в минулому році було проведено рейди перевірки готовності учнів до уроків, перевірено стан ведення учнями щоденників, організоване ведення листків успішності, контролювалося змагання між класами на звання «Кращий клас року». На щотижневій лінійці заслуховувалися результати змагання і визначалися переможці.

Центр дисципліни і порядку проводив рейди-перевірки наявності шкільної форми, дотримання учнями правил поведінки, неодноразово заслуховували на засіданні учкому учнів, які систематично пропускають урок та порушують правила поведінки в школі. Членами даного центру організовується і контролюється чергування учнів по школі. Підсумки чергування підбиваються на щотижневій лінійці.

Велика увага приділялася превентивному вихованню. В школі створено систему профілактичної роботи.

Первинна профілактика:

§ Здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем у спеціальному журналі)

§ Розроблено правила для учнів

§ Учням 1-11 класів виставляється оцінка за поведінку

§ Проводиться цикл бесід на правову тематику: «Наркоманія — слід у безодню», «Цінуй свій час та час інших», «Ми любимо працю», «Про чуйність та байдужість», « Моє чесне слово»

Вторинна профілактика:

§ У школі створена рада профілактики, яка складається з шести осіб і збирається чотири рази на рік. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги; залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, вивчає виконання учнями внутрішньо шкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою

§ В межах самоврядування працює центр дисципліни та порядку, який стежить за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час

§ Учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями

§ Проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми

Проводиться систематична робота з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги. На кожного з таких учнів заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються загальні відомості про учня та його сім’ю і робота, яка з ним проводиться.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і зростання злочинності серед неповнолітніх заслуговують на високу оцінку:

· Тематична година «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (14.11.2017, 7-11 кл.)

· Круглий стіл « Перше і останнє знайомство з Кримінальним кодексом» (12.12.2017, 8-11 кл.)

· Усний журнал « Право і справедливість» (16.01.2018, 5-7 кл.)

· Інтелектуально-правова гра «Розумники і розумниці» (17.04.2018, 10-11 кл.)

· Правовий турнір « Запитання для Феміди» (22.05.2017, 9-11 кл.)

У напрямку родинного виховання заслуговує на увагу робота класних керівників: Масалової І.Д. (3 клас), Блудова К.І. (5 клас), Бєлєвцова І.С. (8 клас), Кануннікової В.М. (11 клас). Їхня кропітка співпраця з батьківською громадкістю дала позитивні результати. Жоден учень школи не стоїть на обліку у кримінальній міліції. Протягом року негативних проявів серед учнів не спостерігалося.

Поряд з позитивним у виховній роботі є й ще низка невирішених проблем: деякі учні володіють недостатнім рівнем сформованості гуманістичних рис особистості та рівнем соціальної активності у вирішенні загальносоціальних питань. Решта учнів потребує перегляду байдужого ставлення до доручень у системі самоврядування та підвищення якості.

Робота з соціального захисту учнів

У 2017/2018 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій спрямована на виконання законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України».

У школі створено банк даних дітей пільгових категорій, за яким станом на 10 вересня 2017 року було 17 дітей:

Діти позбавлені батьківського піклування — 1

Діти напівсироти — 6

Діти одиноких матерів —7

Діти з багатодітних сімей — 2

Діти-інваліди — 1

Всі діти знаходилися на постійному контролі класних керівників та адміністрації школи, було складено соціальні паспорти класів та школи.

Наказом по школі було призначено громадського інспектора з охорони прав дитини (наказ № 113 від 01.09.2017).

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи та плану заходів щодо виконання Комплексної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми.Так, із метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості на засіданнях батьківського комітету та ради школи розглядались питання «Про виконання Закону України», «Про охорону дитинства», «Аналіз стану здоров’я учнів. Попередження захворювань школярів», «Надання матеріальної допомоги учням школи»(протокол від 20.08.2016 №1, протокол від 11.09.2017 №2, протокол від 14.05.2018 №5).На нараді за участю директорашколирозглядалось питання«Охорона дитинства і здоров’я учнів», підводились підсумки оздоровлення дітей влітку (протокол від 18.09.2017 № 8, протокол від 20.11.2017 №10, протокол від 15.01.2018 №1). На педагогічній раді розглядались питання«Про стан роботи з питань соціального захисту дітей та дітей пільгових категорій», «Про оздороровлення та відпочинок дітей та оздоровлення дітей пільгових категорій» .На батьківських зборах розглядались питання«Про створення рівного доступу до якісної освіти»,«Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі»,«Про спільну роботу школи, сім’ї та громадськості з формування моральної культури школярів, їх духовного становища» (протокол від 26.10.2017 №8, протокол від 27.03.2018 №2). Щомісячно здійснюється аналіз відвідування учнями школи.

Упродовж 2017 року з фонду по розподілу загального обов’язкового навчання було надано матеріальну допомогу у розмірі 10200 грн.00 коп. дітям пільгових категорій для придбання одягу та канцелярського приладдя.

Робота класних керівників з дітьми пільгових категорій здійснювалася за індивідуальними планами, до яких було включено: відвідування вдома, робота з батьками, залучення дітей до позакласних заходів, здійснення матеріальної допомоги.

Категорія дітей з обмеженими можливостями у школі відсутня.

Учні пільгових категорій постійно знаходилися під наглядом медичних працівників Лизогубівського фельдшерсько-акушерського пункту Васищівської дільничної лікарні.

Упродовж 2017/2018 навчального року з дітьми пільгових категорій була організована робота практичного психолога: проводилися анкетування, діагностування родинного клімату та інше.

Всі діти пільгових категорій були залучені до гурткової роботи.

Учні пільгових категорій взяли участь у шкільних та позашкільних заходах: Свято села (19.08.2017), Свято Першого дзвінка (01.09.2017), Свято Останнього Дзвоника (25.05.2018).

Робота з профілактики правопорушень, бродяжництва серед неповнолітніх

Протягом 2017/2018 навчального року в школі проводилась систематична робота з профілактики правопорушень.

Постійно аналізувався стан правопорядку в учнівському середовищі, за результатами якого та з урахуванням факторів, що негативно впливають на цей стан, здійснювалися заходи щодо запобігання злочинності дітей. Із метою своєчасного реагування та недопущення скоєння малолітніми особами правопорушень, у 2017/2018 навчальному році проводилась цілеспрямована профілактично-попереджувальна робота.

У 2017/2018 навчальному році для виховання дітей були створені необхідні умови, які виключали негативний вплив оточуючого середовища, антигромадських елементів, забезпечували відповідальність батьків за належне виховання, навчання та розвиток дитини.

На початку І семестру була проведена робота з соціальної паспортизації класів: виявлені пільгові та проблемні категорії учнів.

У вересні був складений банк даних дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги (4 учня – Рижова О., Дубакова А.М., Веденьов В., Томарев К.).

Була організована індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки, яка відображена в обліково-профілактичних картках учнів.

Організований постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Учні, які потребують підвищеної педагогічної уваги, були охоплені гуртковою роботою з метою змістовної організації дозвілля.

Наказом по школі (від 01.09.2017 № 123) створено Раду з профілактики правопорушень.

Упродовж року було організовано спільну роботу школи (погоджено плани спільної роботи) з сільською радою, службою у справах дітей ХРДА, сектором по роботі з неповнолітніми Харківського віддділу поліції з питань попередження правопорушень та злочинності.

У 2017/2018 навчальному році проводилась така корекційна робота щодо недопущення випадків правопорушень серед дітей:

· тренінги на правову тематику «Закон і я», «Людина може все»;

· лекції на тему: «Стан криміналогенної ситуації серед дітей», «Відповідальність дітей відповідно до Уголовного і Адміністративного кодексу України», «Діти і закон», «Мої права та обов’язки», «Знати, щоб жити», «Якості, які допомагають людині досягти успіху», «Уміти володіти собою»;

· бесіди на тему: «Що таке декларація прав дитини?», «Діти та їх права», «Право на життя. Право на освіту», «Як себе поводитиу навколишньомусвіті», «Твоє майбутнє – в твоїх руках», «Курінню – ні!», «Як протистояти насильству», «Що таке СНІД?»;

· виховні години: «Правове законодавство», «Законодавство в Україні», «Форми прояву правопорушень поведінки та виникнення шкідливих звичок», «Як долати агресивність», «Торгівлю людьми», «Насильство та як його уникнути», «Що таке совість?»;

· проведення рейдів «Урок»;

· засідання «круглих столів» на тему: «Мої права та обов’язки», «Ким бути і яким бути?»;

· тижні правової освіти;

· зустрічі з лікарем-наркологом ;

· виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», «Спорт для всіх».

У 2017/2018 навчальному році була організована робота з сім’ями учнів:

· Обстеження житлово-побутових умов вдома з метою вивчення створення умов для навчання та проживання дитини;

· Зустрічі з батьками, батьківські збори, батьківські лекторії , на яких висвітлювався рівень навчання та виховання учнів;

· За потребою надавалися консультативні послуги з правових питань дітям та їх батькам;

Профілактична робота з профілактики правопорушень серед дітей у 2017/2018 навчальному році займала вагоме місце у виховному процесі роботи школи.

Як позитивний результат роботи – жоден учень школи не стоїть на обліку у секторі по роботі з неповнолітніми Харківського віддліу поліції.

Фінанасово-господарська робота

У 2017/2018 навчальному році в школі було створено оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та функціонування всіх систем життє­забезпечення.

Бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу.

На належному рівні проводилася робота з економії енергоресурсів: щоденно фіксувалися показники електролічильника та проводився порівняльний аналіз.

Стан матеріально-технічного забезпечення школи задовільний.

Поповнення матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється виплата зарплати, оплата комунальних послуг, проведено заміри опору електроізоляції.

Зроблено поточний ремонт шкільних приміщень та вжито для зміцнення матеріально-технічної бази:

 • Поклейка шпалер у класних кімнатах (160 м.кв.) — 4500 грн.
 • Встановлення підвісної стелі Армстронг з заміною ламп на світлодіодні (30 м.кв.) — 10000 грн.
 • Заміна лінолеуму у 2-х класних кімнатах (78 м.кв.) — 14000 грн.
 • Заміна лінолеуму у шкільному коридорі (150 м.кв.) — 28990,84 грн.
 • Облицювання ґанку керамічною плиткою (10 м.кв.) — 4000 грн.
 • Ремонт водопостачання — 2000 грн.
 • Косметичний ремонт шкільної їдальні (148 м.кв.) — 2000 грн.
 • Фарбування їдальні (110 м.кв.) — 1000 грн.
 • Внутрішнє фарбування будівлі (200 м.кв.) — 1000 грн.
 • Фарбування класних меблів (240 м.кв.) — 2000 грн
 • Фарбування спортивного майданчику — 500 грн.
 • Фарбування цоколю будівлі школи та їдальні (90 м.кв.) — 1000 грн.

· Електроплита (1 шт) – 12000 грн.

· Енергозберігаючі двері (1 шт.) – 3550 грн.

· Шкільні парти (17 шт.) — 3910 грн.

· Стенди в коридор (3 шт.) — 2400 грн.

· Жалюзі в класні кімнати (12 шт.) — 1000 грн.

· Письмовий стіл — 2000 грн.

У школі діяли обладнані кабінети: інформатики (8 комп’ютерів); музики (комп’ютер, піаніно, музичний центр, DVD-караоке, гітара, балалайка, дитячі музичні інструменти-іграшки); початкових класів (комп’ютер, роздатковий матеріал, тестові матеріали методична література, довідники, художня література, відеотека, телевізор, відеомагнітофон), української мови та літератури (комп’ютер, портрети видатних українських письменників, роздатковий матеріал, тестові матеріали, узагальнюючи матеріали з досвіду роботи вчителів української мови та літератури, методична література, довідники, художня література, відеотека, телевізор, відеомагнітофон, мультимедійний проектор).

Функціонує шкільна їдальня на 60 посадкових місць, яка, в основному, оснащена меблями та технологічним обладнанням; в наявності необхідний роздатковий посуд.

Впродовж 2017/2018 навчального року у школі працював медичний кабінет, де зберігаються медичні картки всіх учнів та в наявності необхідні ліки щодо здійснення першої медичної допомоги. Контроль за станом здоров'я здійснювала медична сестра Лизогубівського фельдшерсько-акушерського пункту, який підпорядкований КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги сел. Васищеве Харківського району».

На території школи розташований спортивний майданчик, на якому знаходяться: футбольне поле, волейбольна площадка, 2 турніка, майданчик для стрибків.

Школа брала участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», під час якої проведена наступна робота: прибрано 1,5 га території навчального закладу та 2,5 га закріпленої території, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 50 дерев, упорядковано 45 м.кв. га квітників.

Адміністрація школи протягом 2017/2018 навчального року багато працювала у напрямку здійснення фінансово-господарської діяльності, проте, з об’єктивних причин (відсутність фінансування), невирішеними залишаються питання заміни шкільних меблів у класних кімнатах відповідно до вікових категорій; добудова шкільного приміщення на п’ять класних кімнат, спортивної зали, актової зали; обладнання шкільної їдальні витяжкою та придбання металевих столів для приміщення кухні.

Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.